Kimlea Training Center

Escola de capacitació Kimlea 

Localització

Tigoni. Kiambu

Contrapart

Kianda Foundation

Objectiu

Capacitar professionalment dones que no han tingut oportunitat de rebre educació, perquè accedeixin a un lloc de treball.

Beneficiaris

120 dones a l’any


Kimlea és un centre de formació tècnica que ofereix a dones i nenes alfabetització, formació en anglès, informàtica, elaboració de teixits, producció alimentària, nutrició i salut, a més d’una atenció especial al desenvolupament personal.

Actua en la zona de Tigoni, Kiambu, tradicionalment dedicada al cultiu del te i del cafè.


Dóna el teu 0,7%!