Projectes i ONGs

Al comprar el teu receptari podràs escollir a quin projecte concret anirà destinada la teva donació, recorda que anirà integrament a la ONG!

Aquests 3 projectes són:

PROJECTE EBALE

Té com a objectiu facilitar l’accés a la sanitat de les dones i nens que viuen en condicions d’extrema pobresa.

Aquest és un projecte solidari de treball en xarxa promogut per la Fundació Montblanc, juntament amb el  grup d’Amics de Monkole i l’ONG Onay, i dirigit a la col·laboració amb l’Hospital Monkole (Kinshasa, RD del Congo).

Més info a la seva pàgina web.


AULES INFORMÀTIQUES

És un projecte de la ONG Nasco Feeding Minds, fundada per Ousman Umar, que té com a objectiu crear una xarxa d’aules d’informàtica en escoles rurals de Ghana, amb la finalitat de familiaritzar als nens i nenes amb eines digitals i facilitar-los l’accés a la informació.

Més info a la seva pàgina web.


AMPLIACIÓ D’ESCOLES

En aquest projecte, Active Africa crea i amplia escoles de Primària i Secundària.

Gràcies a aquests nous edificis es podrà augmentar el nombre d’alumnes i donar una gran empenta al tema de la seguretat: al estar més a prop de l’escola, els joves no s’han d’exposar als perills habituals de llargs desplaçaments.

Més info a la seva pàgina web.