UKE Civic Iniciative

FORMACIÓ EN LIDERATGE AMB INTEGRITAT PER A JOVES EMPRESÀRIES PERQUÈ CONSTRUEIXIN MITJANS DE VIDA SOSTENIBLES PER A LA DONA

El projecte consisteix en una cadena de dones, en què el primer pas és el lideratge amb integritat impartit a joves emprenedores educades a nivell universitari, impulsant el seu deure cívic de construir el bé comú mitjançant un nou i innovador model de responsabilitat social. El segon pas és que les joves empresàries formades, com a part pràctica de la seva formació, duguin a terme dues iniciatives cíviques:

  • Recolzar amb finançament i capacitació a les dones rurals en el desenvolupament de la independència econòmica que necessiten per iniciar mitjans de vida sostenibles per a les seves comunitats. Això s’aconseguirà a través de projectes locals en agricultura ecològica.
  • Que cada jove empresària, a la seva respectiva empresa, aculli a una jove dels barris pobres, que està fora de l’escola per falta de mitjans. Aquesta part de la iniciativa, a través de la pràctica i la tutoria personalitzada, obre una possibilitat d’ocupació per a aquestes noies, que, en cas contrari, estarien en alt risc als carrers de les barraques.

Localització

Ntulele (Condado de Narok), Kenya

Contrapart

Universitat d’Strathmore (Nairobi, Kenya)

Beneficiaris

20 joves dones dels barris marginals, 100 llars

Objectiu

Participació ciudadana en la construcció de mitjans de vida sostenibles per a dones.

 

Dóna el teu 0,7%!