Professors a Malawi

Curs per a professors a Malawi 

Localització

Benga i Dowa (Malawi)

Beneficiaris

45 professors de la zona

Objectiu

No es pot donar una educació de qualitat si no hi ha professors qualificats i motivats. Aquest curs s’orienta a fer un training per professors, que reben atenció i se’ls orienta cap a nous estils i formes d’ensenyament.

A més, es promou la igualtat exigint un nombre de places per dones professores.

Pressupost:  

Bitllet del professor des de Kenya

Menjar i estància dels professors en la Missió de Benga

Trasllat des de les seves cases.

L’any 2016, 36 professors van gaudir del curs durant dues setmanes a Benga, Malawi. El professor és Martin Uhuru Mbatia. En acabar el curs, els professors estaven enormement agraïts i demanaren que aquesta iniciativa tingués continuïtat, ja que suposava una gran ajuda en l’àmbit motivacional l i escolar.

Aquest any, el training inclourà un curs per als professors que repeteixen i un curs per als nous professors.

Dóna el teu 0,7%!